Strategisch advies

Strategie maak je om de toekomst van je organisatie vorm te geven. Een logisch moment is het maken van een meerjarenplan. Externe en interne factoren kunnen ook aanleiding zijn. Mogelijk herken je deze situaties:

• De omgeving verandert snel. We spelen er niet genoeg op in
• We willen onze naamsbekendheid vergroten
• Klanten, leden of donateurs lopen (onnodig) weg
• De marketing- en communicatieaanpak levert te weinig op

Directies en managers die deze ontwikkelingen zien, ze analyseren en strategische keuzes maken, bouwen tijdig aan een gezonde toekomst.

Strateger helpt bij vraagstukken op gebied van missie, visie & strategie, business development, marketing, communicatie, merkbouw, fondsenwerving, management en organisatie.

Daarbij zet Strateger het klantproces centraal: wie is de (nieuwe) klant en wat heeft hij nodig om binnen te komen en te blijven? Plannen van Strateger bevatten zowel de strategie als de concrete stappen voor de uitvoering.

'De essentie van strategie is kiezen wat je niet moet doen.'

Michael Porter, Amerikaans econoom

HELDERE BENADERING

‘Strateger heeft ons geholpen om de benadering van onze opdrachtgevers helder te krijgen. Ruud was betrokken op onze business en zorgde voor een goede aanscherping.’

CONCRETE DOELEN

‘Strateger is in staat om je te helpen concreet zicht te krijgen op de doelen voor de toekomst. Ruud Kraan is een strateeg die met scherpe vragen en een grondige analyse een strategie uitzet die staat, waar je mee aan het werk kunt.’

Bert de Jong, directeur Internationale Bijbelbond