Interim management

Het bedenken van een strategie is minder moeilijk dan je misschien denkt. Het kiezen van de juiste strategie is lastiger. En het meest lastige deel is het doorvoeren én vasthouden aan die strategie. Terwijl dat nodig is om succesvol te zijn. Misschien herken je de volgende situaties:

• Dagelijkse dingen leiden ons snel af van wat we besloten hebben
• Medewerkers vinden het moeilijk om visie en strategie toe te passen in hun werk
• Om strategie door te voeren, heb ik nieuwe managementvaardigheden nodig
• De organisatie-inrichting sluit niet aan bij wat we willen bereiken

Strateger helpt bij het verankeren van de keuzes in de organisatie. Met een team aan de slag om de strategie om te zetten naar producten, werkprocessen en relatie met de klant. Strateger begeleidt directie en management bij het proces van strategie naar uitvoering. 

RUUD KRAAN ALS
INTERIM-MANAGER

Ik ben een echte ‘binnenkomer’. Waarnemen en analyseren gaan als vanzelf. Wat gaat hier goed? Wat zijn de problemen? Hoe gaat het met de mensen? Is er een stip op de horizon? En wat weerhoudt het bedrijf of de organisatie om daar te komen?

Mijn kracht ligt ook bij de fase die volgt. Vernieuwen van visie en strategie. Een team vertrouwen geven en enthousiast maken. Mensen in hun kracht zetten of de organisatie opnieuw inrichten. Als het plan er ligt, gaan we het ook uitvoeren. En als de organisatie de benen er weer goed onder heeft, breekt voor mij de tijd aan om over te dragen.

Wat kun je van mij verwachten?
• Onafhankelijk denken en handelen
• Snel en effectief besluiten
• Mensgericht, maar ook doelgericht en zakelijk
• Probleemoplossend
• Zet mensen op verantwoordelijkheid

Heeft je organisatie andere kwaliteiten nodig dan ik kan bieden? Ik heb in mijn netwerk tal van professionals die op interim-basis inzetbaar zijn. Op deze pagina lees je meer over mijn ervaring.

‘Building a visionary company requires one percent vision and 99 percent alignment’

JIM COLLINS – AUTEUR VAN ‘GOOD TO GREAT'